• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

Số điện thoại khẩn cấp gọi An ninh quanh khu dân cư GREEN HOUSE

1. Công An Phường Việt Hưng

Địa chỉ: Số 67 ngõ 139 Phố Hoa Lâm, Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 113

2. Công an phường Thượng Thanh

Địa chỉ: Thượng Thanh, Long Biên Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (04) 3877 8266

3. Công An Phường Giang Biên

Địa chỉ: Kẻ Tạnh, Giang Biên, Long Biên  Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043877 8276

4. T.T Xử Lý Sự Cố và An Ninh Mạng HMC

Địa chỉ: 19 Ah 14 Phúc Đông, Long Biên Hà Nội‎

Điện thoại: 04 6684 5456-04 3674 0846

5. Công An Quận Long Biên

Địa chỉ: Số 1 Vạn Hạnh, Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 04 3827 6467

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn