• DANH MỤC NỘI DUNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHUN CÔN TRÙNG ĐỊNH KỲ

THÔNG BÁO

Về việc phun côn trùng định kỳ

Kính gửi: Toàn thể Cư dân Khu Green House

Đơn vị quản lý dịch vụ Khu chung cư cao tầng Green House xin trân trọng thông báo tới toàn thể Qúy Cư dân lịch phun côn trùng định kỳ tháng 05/2018 như sau:

1. Phun tồn lưu

- Ngày 10 tháng 05 năm 2018

- Khu vực xử lý: Khu vực công cộng, sân vườn

- Thời gian: Sáng 8h30 – 11h30 chiều: 14h00 đến 15h00

- Yêu cầu: Rời khỏi khu vực xử lý và có thể trở lại sau 01 giờ thực hiện

2. Phun mù và phun khói

- Ngày 10 tháng 05 năm 2018

- Khu vự xử lý: Khu vực công cộng, sân vườn

- Thời gian: Chiều: 14h00 đến 17h00

- Yêu cầu: Rời khỏi khu vực xử lý và có thể trở lại sau 01 giờ thực hiện

3. Kiểm tra và xử lý bả chuột

- Ngày 10 tháng 05 năm 2018

- Khu vự xử lý: Khu vực công cộng, sân vườn

- Thời gian: Chiều: 14h00 đến 17h00

Tùy vào điều kiện thời tiết, nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi thì Đơn vị quản lý sẽ lùi lịch phun đến khi thời tiết thuận lợi

Việc xử lý không gây độc hại với trẻ em, vật nuôi nhưng Đơn vị quản lý dịch vụ khuyến cáo Qúy Cư dân không nên tiếp xúc trực tiếp với khu vực xử lý trong vòng 01 giờ

Mọi câu hỏi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại: 0243 .657.4832 hoặc hotline dịch vụ khách hàng: 0981 773 330 để được xử lý kịp thời

Trân trọng thông báo!

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn