• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

1. Quán Bia hơi Trí béo

Địa chỉ: 133 Trường Lâm, Đức Giang -Long Biên-Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0912327843

Thực đơn: (đang cập nhật)

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn