• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

1. Quán Cà phê Lavita

Địa chỉ: 106-P4 KĐTM Việt Hưng, Q.Long Biên-Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 043874009

Thực đơn: (đang cập nhật)

2. Café Trí Dũng

Địa chỉ: 51 Trường Lâm, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0944888585

Thực đơn: (đang cập nhật)

3. Quán cà phê Fast food Mùa Xuân Xanh

Địa chỉ: 133 Trường Lâm, Đức Giang -Long Biên-Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0436526203

Thực đơn: (đang cập nhật)

4. Quán 135 cà phê-cơm văn phòng

Địa chỉ: 135 Trường Lâm, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0436526622

Thực đơn: (đang cập nhật)

5. Café Land

Địa chỉ: Đô thị Việt Hưng, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 093823 93 89

Thực đơn: (đang cập nhật)

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn