• DANH MỤC NỘI DUNG

Category Archives: Sự kiện

NỘI DUNG BIÊN BẢN NGHIỆM THU PCCC KHU CT17

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PCCC KHU CT17 1. Biên bản nghiệm thu PCCC nhà 5T – ĐN1 ngày 21 tháng 6 năm 2012 2012-06-21-BBNT DVSD-Duyen Hai-PCCC 5T-DN1 2.Biên bản nghiệm thu PCCC nhà 5T – ĐN2 ngày 21 tháng 6 năm 2012 2012-06-21-BBNT DVSD-Duyen Hai-PCCC 5T-DN2 3.Biên bản nghiệm thu PCCC nhà 14T ngày 17 tháng 01 năm 2013 2013-01-17-BBNT DVSD-PCCC nha 14T-Duyen Hai 4.Biên bản nghiệm thu …

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ KHU CT17 TỪ CHỦ ĐẦU TƯ – CÔNG TY HUDLAND BÀN BÀN GIAO BAN QUẢN TRỊ CT17

BIÊN BẢN BÀN GIAO DANH MỤC HỒ SƠ KHU CT17 1. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 1 ngày 16 tháng 09 năm 2016 2. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 2 ngày 23 tháng 09 năm 2016 …

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CƯ DÂN VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thong bao lay y kien Cu dan Ke hoach to chuc Hoi nghi Cu dan  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chuong trinh chi tiet Hoi nghi cu dan

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỤM NHÀ CHUNG CƯ GREEN HOUSE

Noi quy quan ly su dung nha chung cu

QUY CHẾ HỌP HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Quy che Hop hoi nghi cu dan

Trang 1 / 612345...Cuối »
  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn