• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

1. Trường mầm Non Việt Hưng

Địa chỉ: Tổ 4 Việt Hưng, Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0462610463

2. Nhà trẻ Tuổi Thần Tiên

Địa chỉ: Số 1 Lệ Mật Việt Hưng, Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0438273385 - 0944349981

3 Trường Mầm Non Hải Phương

Địa chỉ: 206-208 KĐT Việt Hưng, Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0422488499

4. Trường Mầm non Ban Mai

Địa chỉ: B19-BT5 Khu Đô Thị Việt Hưng Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0436525726 – 0436524896

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn