• DANH MỤC TÀI LIỆU

Xin giới thiệu tới Quý cư dân những Tài liệu/Biểu mẫu liên quan đến công tác quản lý, vận hành tại Khu chung cư cao tầng Green House. Chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ, hợp tác, đồng hành của Quý cư dân trong quá trình tạo ra chất lượng dịch vụ đạt chuẩn cho cộng đồng Cư dân tại Khu nhà ở chung cư cao tầng Green House.

TÀI LIỆU GỒM CÓ:

1. SỔ TAY CƯ DÂN
(Các quy định về quản lý, sữa chữa cải tạo,…xem tại đây)

2. MẦU HỒ SƠ SỬA CHỮA CẢI TẠO
(Đơn đề nghị cấp phép, giấy ủy quyền…xem tại đây)

3. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ
(Đăng ký xe, đăng ký vận chuyển hàng hóa…xem tại đây)

4. MẪU PHIẾU GÓP Ý
(Phiếu góp ý về dịch vụ, chất lượng nhà…xem tại đây)

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn