• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

1. Taxi Long Biên

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 133 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: (04)3.8736736

Website: http://longbientaxi.com.vn/

2. Taxi Thế kỷ mới

Địa chỉ: 17-224 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: (04).38272638

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn