• DANH MỤC NỘI DUNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHÍ DỊCH VỤ THÁNG 7/2018, TIỀN TRÔNG GIỮ XE THÁNG 7/2018 VÀ TIỀN NƯỚC SINH HOẠT THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO

Về việc thu phí dịch vụ tháng 7 /2018 tiền trông giữ xe tháng 7/2018 và tiền nước sinh hoạt tháng 05/2018

Kính gửi: Toàn thể Cư dân Khu Green House

Đơn vị quản lý dịch vụ Khu nhà ở chung cư cao tầng Green House trân trọng thông báo lịch thu phí dịch vụ tháng 7/2018, tiền trông giữ xe tháng 07/2018 và tiền nước sinh hoạt tháng 05/2018 tại khu Green House như sau:

Thời gian Thu: Từ 8h00 ngày 18/06/2018 đến hết 18h00 ngày 26/08/2016

Địa điểm: Phòng Dịch vụ Khách hàng tầng 1 tòa nhà GH4

Sau thời gian trên, Qúy Cư dân chưa thanh toán tiền phí dịch vụ, tiền trông giữ xe và tiền phí nước sinh hoạt, Đơn vị quản lý Dịch vụ sẽ tạm thời dừng cung cấp dịch vụ đối với những Cư dân chưa thanh toán các khoản phí nói trên

Mọi thắc mắc xin vui lòng Bộ phận Dịch vụ Khách hàng tại tầng 1 tòa nhà GH4 hoặc số điện thoại 024 .3657 4833, hotline 0981773330.

Trân trọng thông báo!

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn