• DANH MỤC NỘI DUNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN PHÍ DỊCH VỤ, TIỀN TRÔNG GIỮ XE THÁNG 12 VÀ TIỀN NƯỚC SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2017

THÔNG  BÁO

          Kính gửi: Toàn thể Cư dân Khu Green House

Đơn vị quản lý dịch vụ Khu nhà ở chung cư cao tầng Green House xin trân trọng thông báo lịch thu tiền phí dịch vụ tháng 12, tiền trông giữ xe tháng 12 và tiền nước sinh hoạt tháng 10 năm 2017 tại Khu Green House như sau:

-         Thời gian thu tiền phí dịch vụ tháng 12, tiền trông giữ xe tháng 12 và tiền nước sinh hoạt tháng 10 năm 2017: từ 08h00 ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến hết 18h00 ngày 25 tháng 11 năm 2017.

-         Địa điểm: Phòng làm việc Bộ phận Dịch vụ Khách hàng, Tầng 1, Tòa nhà GH4 – Khu chung cư cao tầng Green House.

-         Sau thời gian trên, Quý cư dân chưa thanh toán tiền phí dịch vụ, tiền trông giữ xe và tiền phí nước sinh hoạt, Đơn vị quản lý dịch vụ sẽ tạm thời dừng cung cấp dịch vụ đối với những Cư dân chưa thanh toán khoản phí nói trên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại: 0243.657.4832 / 0243.657.4833 hoặc hotline DVKH 0981.773.330.

Trân trọng thông báo!

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn