• GIỚI THIỆU
Lô đất CT17  tổng diện tích: 32.156m2 .Bao gồm các cụm công trình : CT17A, CT17 B,  và  khối nhà  CT17 C, CT17 D  thuộc khu đô thị mới Việt Hưng nằm trong địa bàn quận Long Biên.


*Địa điểm xây dựng:

- Phía Tây Bắc giáp tuyến đường quy hoạch rộng 30m kề với lô đất CV02;

- Phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch  rộng 21.25m kề với lô đất xây dựng biệt thự BT7;

- Phía Đông Nam giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21.25m, kề với lô đất xây dựng  nhà trẻ  NT09 và lô đất xây dựng công trình công cộng DVO 03;

- Phía Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch rộng 17.25m kề với lô đất xây dựng công trình hỗn hợp HH05.

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn