• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

Các trung tâm y tế quanh khu dân cư Palm Garden

1. Trạm Y Tế Phường Việt Hưng

Địa chỉ: Số 83 Ngõ 139 Phố Hoa Lâm, Việt Hưng-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 04 3877 2431

2. Trạm Y Tế Phường Đức Giang

Địa chỉ: Ô Cách, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 04 3877 3106

3. Trạm Y Tế Phường Giang Biên

Địa chỉ: Hòa Bình, Giang Biên-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 04 3877 3105

4. Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang

Địa chỉ: 54 Trường Lâm, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: (đang cập nhật)

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn